Produkty mikrobiologiczne zamiast pestycydów i nawozów?

Produkty mikrobiologiczne zamiast pestycydów i nawozów?

Każdemu właścicielowi gospodarstwa rolnego zależy na tym, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty w hodowli roślin, warzyw, owoców. Problem polega jednak na tym, że stosowane w rolnictwie konwencjonalnym nawozy sztuczne działają negatywnie na środowisko i struktury gleby, stopniowo ją niszcząc. Z tych powodów coraz większa grupa rolników zamienia nawóz sztuczny i podobne mu pestycydy na preparat mikrobiologiczny. 

Środki nawożenia roślin a środowisko naturalne

Przy uprawach polowych stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów było jeszcze do niedawna zupełnie normalnym zjawiskiem. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej coraz częściej zaczęto jednak pytać, jaki te środki mają wpływ na struktury gleby i otaczające środowisko. Okazało się, że o ile skutecznie chronią przed szkodnikami i różnego rodzaju chorobami, o tyle niestety pozostając w glebie, działają na nią destrukcyjnie, stopniowo doprowadzając do jej wyjałowienia z cennych składników, gwarantujących zadowalające plony.

O ile w rolnictwie ekologicznym na pestycydy i nawozy sztuczne zupełnie nie ma miejsca, natomiast w rolnictwie konwencjonalnym nadal stosuje się tego typu środki. Coraz większa grupa rolników szuka jednak zamienników, które pozwolą ochronić rośliny bez jednoczesnego narażenia środowiska i niszczenia gleby. Takim rozwiązaniem okazują się produkty mikrobiologiczne.

Czego możesz oczekiwać od produktów mikrobiologicznych?

Preparaty mikrobiologiczne zawierają bakterie, szczepy grzybów, które umożliwiają prowadzenie uprawy i uzyskanie zadowalających plonów przy jednoczesnym ograniczeniu aplikacji nawozów sztucznych lub innych środków ochrony roślin. Preparaty tego typu zawierają mikroorganizmy pochodzące z różnych ekosystemów, które umiejętnie ze sobą połączone pozwalają:

  • przyspieszyć rozkład resztek pożniwnych,
  • uruchomić działanie fitosanitarne,
  • zbudować mechanizmy naturalnej odporności na choroby,
  • wiązać azot atmosferyczny i udostępniać go roślinom uprawnym.
  • ograniczyć negatywne wpływ produkcji polowej na środowisko naturalne,
  • zmniejszyć nakłady na zabiegi agrotechniczne, a więc zwiększyć efektywność ekonomiczną upraw.

Oczywiście nie da się wszystkich tych celów osiągnąć z zastosowaniem jednego środka, natomiast umiejętnie dobrane preparaty mikrobiologiczne mogą pozwolić ci w znaczącym stopniu ograniczyć wydatki związane z zabiegami agrotechnicznymi, zminimalizować negatywny wpływ uprawy na środowisko, a jednocześnie ochronię rośliny przed szeregiem różnorodnych zagrożeń.

Jak działają preparaty mikrobiologiczne i szczepy bakterii w nich zawarte?

Produkty mikrobiologiczne są bardzo różnorodne, a więc i efekty, które z ich pomocą możesz osiągnąć, także się różnią. Na przykład:

  • preparat zawierający szczepy z rodzaju Bacillus, zdolne do namnażania się w szerokim zakresie temperatur (od ujemnych do +30°C) oraz wykazujące tolerancję na promieniowanie UV przyczynia się do zwiększenia odporności roślin uprawnych na grzyby patogeniczne,
  • preparat zawierający szczepy żywych bakterii Pseudomonas sp. to idealne rozwiązanie przy dużej presji patogenów,
  • preparat mikrobiologiczny blokujący rozwój fitopatogenów składać się może nawet z 4 szczepów bakterii, pochodzących z ekosystemów rolniczych, wykazujących wysoką funkcjonalność w budowaniu odporności roślin przez wytwarzanie substancji takich jak surfaktanty i siderofory,
  • preparat zawierający szczep bakterii FEN przeznaczony jest do stosowania nalistnego w uprawach polowych.

Ważne, aby dobrać preparat do rodzaju uprawy, panujących warunków i potencjalnych zagrożeń, którym chcemy przeciwdziałać.