Polscy przyrodnicy – poznaj ich

Polscy przyrodnicy – poznaj ich

Poruszaliśmy już temat ciekawych miejsc, bliskich naturze. Rozmawialiśmy o ochronie przyrody i byciu eko. Poznaliśmy też sposoby na aktywną jesień i jazdę na rowerze. Czas wreszcie poznać jakieś osoby! Dzisiaj przedstawimy Wam Polskich przyrodników, którzy zasługują na wyróżnienie. Być może już kiedyś o nich słyszałeś, a może dowiesz się nieco więcej dopiero teraz…

Nie przedłużając, zaczynamy!

  1. Benedykt Tadeusz Dybowski

Żył w latach 1833-1930. Studiował wiele kierunków, między innymi botanikę, medycynę, paleontologię. Już wtedy, dzięki prowadzonym badaniom, został uznany za wybitnego badacza. Podjął też wtedy działalność konspiracyjną (nie zapominajmy, że żył w czasach rozbiorów Polski), przez co został zesłany na Sybir. Tam pomimo ciężkich warunków także prowadził działalność badawczą. Przeprowadził badanie Bajkału (jeziora w Rosji), opisał występujące tam gatunku zwierząt i roślin oraz warunki tam panujące. Wiele zawdzięczają mu także mieszkańcy Kamczatki (Rosyjskiego półwyspu), gdzie między innymi założył szpital czy zwalczył poważne epidemie. Po powrocie do kraju prowadził głównie działalność naukową, która miała wpływ na dalsze badania innych naukowców. Za swoje osiągnięcia został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.

  1. Władysław Szafer

Żył w latach 1886-1970. Zasłynął głównie z ochrony przyrody. To jemu zawdzięczamy powstanie wielu Parków Narodowych na terenie Polski. Dzięki niemu także odtworzono populację żubra w Puszczy Białowieskiej, przez co dzisiaj możemy podziwiać te dostojne zwierzęta w Białowieskim Parku Narodowym. Zajmował się także historią botaniki. W swoim życiu pełnił kilka ważnych funkcji. Był między innymi dyrektorem krakowskiego Ogrodu Botanicznego. Podobnie jak Benedykt Dybowski, został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Po śmierci pochowano go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i tak też do dzisiaj odnaleźć można jego grób. Upamiętniono go nie tylko w nazwach roślin czy ulic, ale także w nazwie wyróżnienia. Polskie Towarzystwo Botaniczne, wybitnym pracom związanym z botaniką, przyznaje medal imienia Władysława Szafera.

  1. Stefan Kozłowski

Żył w latach 1928-2007. Był bardzo zaangażowany w działalność ekologiczną. Współpracował z wieloma instytucjami zajmującymi się tą dziedziną, między innymi z Ligą Obrony Przyrody. Był także geologiem, związanym z Państwowym Instytutem Geologicznym. Zaangażował się też w działalność polityczną. Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z tej racji brał także udział w słynnych obradach Okrągłego Stołu. Zajmował także stanowisko ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w latach 1991-1992. Później doradzał Lechowi Wałęsie w sprawach ekologicznych. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu wspomnianej już geologii, ekologii, ale także takich zagadnień jak planowanie przestrzenne i zrównoważony rozwój. Po śmierci spoczął na Warszawskich Podwiązkach. Odznaczony (podobnie jak poprzednicy tego wpisu) Orderem Odrodzenia Polski, ale także otrzymał Krzyż Zasługi.

Do osób wartych uwagi należy wiele więcej osób związanych z Polską przyrodą. Są to takie postacie jak na przykład Julian Aleksandrowicz, Grażyna Ginalska czy Tadeusz Browicz. Spróbujcie w najbliższym czasie przeczytać jakieś informacje na temat tych lub innych ludzi. Z pewnością odkryjecie tam wiele ciekawych faktów.