Jak w Polsce chronimy przyrodę? CZĘŚĆ 2

Jak w Polsce chronimy przyrodę? CZĘŚĆ 2

W poprzednim wpisie dowiedzieliście się już jak wyglądała historia ochrony przyrody w Polsce. Wiecie już, że tradycja chronienia środowiska sięga początków naszego państwa!

Przedstawimy Wam teraz to, w jaki sposób realnie chronimy wyjątkowość naszej przyrody.
  1. Parki Narodowe

W Polsce mamy ich obecnie dwadzieścia trzy. Najstarszym z nich jest, opisany w naszej mini serii, Białowieski Park Narodowy, natomiast najmłodszym, bo założonym dopiero w 2001 roku, Pieniński Park Narodowych. W planach jest także utworzenie Parków Narodowych na terenie Mazur czy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Aby na określonych terenie mógł powstać Park Narodowy, potrzebne jest spełnienie kilku ważnych warunków. Wśród nich jest określona powierzchnia, która nie może wynosić mniej niż 1000 hektarów. Muso to być miejsce wyróżniające się szczególnymi walorami. Poza realną ochroną istniejących już gatunków, Parki Narodowe mają za zadanie także próby odtwarzania siedlisk zwierząt, roślin czy grzybów. Nie można pominąć także edukacyjnej roli tych miejsc, które co roku uczą setki Polaków (tych starszych i młodszych ?) w jaki sposób dać o środowisko naturalne.

  1. Rezerwaty przyrody

Mamy ich w Polsce około 1500. Rezerwaty mogą chronić całość przyrody lub daną część, na przykład zwierzę czy roślinę występującą tylko na jego terenie. W rezerwatach mogą występować 3 typy ochrony. Ścisła nie pozwala na żadne działania człowieka na tym obszarze. Czynna dopuszcza tylko taką ingerencję, która jest niezbędna do ochrony danego gatunku. Może to być na przykład wycięcie drzew, które zagrażają chronionej roślinie. Istnieje także trzeci typ, ochrona krajobrazowa, która zezwala na działalność człowieka, ale ze szczególnym zwróceniem uwagi na chroniony okaz. Na teren rezerwatów przyrody zazwyczaj nie można wchodzić. Wyjątkiem są tylko takie miejsca, gdzie są wyraźnie oznaczone ścieżki. Jeśli ich nie ma, bez odpowiedniej zgody nie masz prawa przebywać na takim terenie.

  1. Pomniki przyrody

Jest ich ponad 35 tysięcy! Ta ogromna ilość wynika z faktu, że są to głównie pojedyncze obiekty. Przykładem jest Dąb Bartek i Cis Henryk, które omawialiśmy w naszej mini serii „Wokół Natury”. Mogą to jednak być także skały, jaskinie, wodospady, źródła, rośliny. Muszą one jednak posiadać cechy, które wyróżniają je spośród innych okazów i mieć szczególną wartość. Obecnie w Polsce najwięcej pomników przyrody znajdziemy w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim.

Poza tymi 3 formami ochrony przyrody, które specjalnie dla Was opisaliśmy, wyróżniamy także:
  1. Parki krajobrazowe
  2. Obszary chronionego krajobrazu
  3. Stanowiska dokumentacyjne
  4. Użytki ekologiczne
  5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
  6. Obszar „Natury 2000”
  7. Ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów

Wszystkie te wymienione formy mają pomóc w ochronie Polskiego środowiska, jego różnorodności i piękna. Zainteresujcie się, które z tych form występują w waszej okolicy. Może warto wybrać się na wycieczkę i poznać jakieś ciekawe miejsce, a przy tym dowiedzieć się więcej na temat tego, co i dlaczego jest tam chronione. Zachęcamy do tego każdego!