Parki krajobrazowe, które warto odwiedzić

Parki krajobrazowe, które warto odwiedzić

Turystyka weekendowa cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Zmęczeni wszechobecną betonozą chętnie uciekamy na łono natury.

Podróżni zaczęli doceniać piękno lokalnych Parków Narodowych i Krajobrazowych. Na terenie naszego kraju leży aż 125 parków krajobrazowych. Zajmują one ok 8% powierzchni całego kraju. Ich łączna powierzchnia to aż 2,5 miliona hektarów. Największy Park Krajobrazowy położony jest w Dolinie Baryczy. Najwięcej parków krajobrazowych, bo aż 17 położonych jest w województwie lubelskim.

Wybrane, ciekawe parki krajobrazowe, położone na terenie naszego kraju

Nie sposób wymienić i opisać wszystkich parków krajobrazowych w jednym artykule. Dlatego też przygotowana lista będzie się skupiać tylko na kilku ciekawych przyrodniczo parkach krajobrazowych.

Nadmorski Park Krajobrazowy

Występują w nim wszystkie typy wybrzeża, charakterystyczne dla bałtyckiego ukształtowania terenu. Prawie połowa parku porośnięta jest lasem (głównie sosnowym). Można tu podziwiać m.in. torfowiska. Jedną z nadmorskich miejscowości, położoną na terenie tego parku krajobrazowego jest Karwia, a tutaj znajdziesz więcej informacji o tym parku krajobrazowym: https://www.ekarwia.pl/nadmorski-park-krajobrazowy-w-karwi/.

Kaszubski Park Krajobrazowy

Położony na terenie Kaszub, dominuje tu polodowcowa rzeźba terenu. Ten park charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością pogody. Występuje tu duża liczba dni pochmurnych, średnia temperatura dla lipca to 16 stopni. Żyje tu aż 135 gatunków ptactwa lęgowego.

Wdzydzki Park Krajobrazowy

Swoim terenem obejmuje Jezioro Wdzyckie i kilka innych, mniejszych jezior. Teren ten charakteryzuje się zachwycającym krajobrazem. Roślinność tego parku jest bardzo zróżnicowana. Występują tu m.in. bory świeże i chrobotkowate.

Lednicki Park Krajobrazowy

Położony w województwie wielkopolskim, wokół Jeziora Lednickiego. Na terenie parku położone są 4 grody piastowskie z odległych czasów, przed chrztem Polski.